Pro správné zobrazení webu musíte povolit nebo nainstalovat v prohlížeči javascript!

Reference

Švédská

Doba realizace: 2009
Charakter: Bytový d?m
Zadavatel: Dvo?ák a.s.

Popis: objem 3 500 000 K?
1 2

Hala Hlinsko

Doba realizace: 2009
Charakter: Skladová hala
Zadavatel: Dvorník

Popis: objem 1 000 000 K?
1

Obecní d?m - Francouzská restaurace

Doba realizace: 2008-2009
Charakter: Rekonstrukce
Zadavatel:

Popis: ?ízení osv?tlení
1

Hotel Kings Court

Doba realizace: 2008-2009
Charakter: Rekonstrukce
Zadavatel: GEO-ING Jihlava spol. s r.o.

Popis: objem 22 000 000 K?
1 2

Hala Matador T?inec

Doba realizace: 2008
Charakter: Výrobní a skladová hala
Zadavatel: PSG Zlín

Popis: objem 11 000 000 K?
1 2

Servodata Praha

Doba realizace: 2008-2009
Charakter: Administrativní budova
Zadavatel: Staveko P?íbram

Popis: objem 2 000 000 K?.
1 2

Domovina Praha

Doba realizace: 2008
Charakter: Rekonstrukce - divadelní sál
Zadavatel: Bytové dru?stvo domovina

Popis: objem 3 000 000 K?
1

Globus Ostrava

Doba realizace: 2007
Charakter: Uzemn?ní objektu, za?ízení staveni?t?
Zadavatel:

Popis: objem 3 500 000 K?
1

Hala leti?t? Ruzyn?

Doba realizace: 2007
Charakter: Gará?ová hala
Zadavatel: St?edostav a.s.

Popis: objem 2 500 000 K?
1

Copyright © 2008 GOOLST s.r.o. Všechna práva vyhrazena.